Ryszard Kotys

Ryszard Kotys

Ryszard Czesław Kotys (ur. 20 marca 1932 w Mniowie jako Ryszard Czesław Kotas, zm. 27 stycznia 2021 w Poznaniu) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

19:30
dziś, 2 lutego
Super Polsat zdjęcie
23:00
dziś, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
dziś, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:45
dziś, 2 lutego
TVP HD zdjęcie
Psy 2. Ostatnia krew
jako maszynista
2:20
noc czw./pt., 2 na 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
2:45
noc czw./pt., 2 na 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
3:20
noc czw./pt., 2 na 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc czw./pt., 2 na 3 lutego
Super Polsat zdjęcie
8:55
piątek, 3 lutego
TVP Kultura
11:30
piątek, 3 lutego
Polsat Film zdjęcie
11:55
piątek, 3 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:30
piątek, 3 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Trzystu (1)
jako Marian Paździoch
13:00
piątek, 3 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
piątek, 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
piątek, 3 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:40
piątek, 3 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:20
piątek, 3 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
piątek, 3 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
piątek, 3 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
piątek, 3 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Ogór (248)
jako Marian Paździoch
15:30
piątek, 3 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bob (249)
jako Marian Paździoch
16:00
piątek, 3 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 3 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Skok (251)
jako Marian Paździoch
17:00
piątek, 3 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Radny (252)
jako Marian Paździoch
17:30
piątek, 3 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
piątek, 3 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
piątek, 3 lutego
Super Polsat zdjęcie
2:20
noc pt./sob., 3 na 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
2:50
noc pt./sob., 3 na 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
3:20
noc pt./sob., 3 na 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc pt./sob., 3 na 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:00
sobota, 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
sobota, 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
sobota, 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:30
sobota, 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
15:30
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:05
sobota, 4 lutego
Stopklatka zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
16:30
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:00
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
sobota, 4 lutego
Polsat 2 zdjęcie
18:00
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
sobota, 4 lutego
TVP Seriale zdjęcie
Vabank
jako Melski
18:30
sobota, 4 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Trzystu (1)
jako Marian Paździoch
19:00
sobota, 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
sobota, 4 lutego
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc sob./niedz., 4 na 5 lutego
Super Polsat zdjęcie
11:30
niedziela, 5 lutego
TVP Seriale zdjęcie
Vabank
jako Melski
15:30
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
niedziela, 5 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:55
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
niedziela, 5 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
18:25
niedziela, 5 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
niedziela, 5 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 5 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
niedziela, 5 lutego
Super Polsat zdjęcie
0:05
noc niedz./pon., 5 na 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
0:30
noc niedz./pon., 5 na 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
4:05
noc niedz./pon., 5 na 6 lutego
Polsat zdjęcie
5:30
noc niedz./pon., 5 na 6 lutego
Super Polsat zdjęcie
11:35
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:10
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:30
poniedziałek, 6 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:45
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich: Trendi (73)
jako Marian Paździoch
13:00
poniedziałek, 6 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:15
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:20
poniedziałek, 6 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:40
poniedziałek, 6 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: G8 (140)
jako Marian Paździoch
14:10
poniedziałek, 6 lutego
Kino Polska zdjęcie
Zabić na końcu
jako kierownik restauracji Lux
14:20
poniedziałek, 6 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
poniedziałek, 6 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bazar (254)
jako Marian Paździoch
15:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Marsz (256)
jako Marian Paździoch
16:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
18:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
18:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
poniedziałek, 6 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
poniedziałek, 6 lutego
Super Polsat zdjęcie
23:00
poniedziałek, 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
poniedziałek, 6 lutego
Polsat 2 zdjęcie
3:30
noc pon./wt., 6 na 7 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc pon./wt., 6 na 7 lutego
Super Polsat zdjęcie
11:35
wtorek, 7 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:15
wtorek, 7 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:30
wtorek, 7 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 7 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:50
wtorek, 7 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:00
wtorek, 7 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
wtorek, 7 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
wtorek, 7 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:20
wtorek, 7 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:30
wtorek, 7 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:40
wtorek, 7 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:50
wtorek, 7 lutego
Polsat Film zdjęcie
14:00
wtorek, 7 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
wtorek, 7 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
wtorek, 7 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
wtorek, 7 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
wtorek, 7 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 7 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 7 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
wtorek, 7 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
wtorek, 7 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 7 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 7 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 7 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
wtorek, 7 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
wtorek, 7 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
wtorek, 7 lutego
Super Polsat zdjęcie
23:00
wtorek, 7 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
wtorek, 7 lutego
Polsat 2 zdjęcie
3:30
noc wt./śr., 7 na 8 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc wt./śr., 7 na 8 lutego
Super Polsat zdjęcie
11:35
środa, 8 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:15
środa, 8 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:30
środa, 8 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
środa, 8 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:40
środa, 8 lutego
Kino Polska zdjęcie
Zabić na końcu
jako kierownik restauracji Lux
12:50
środa, 8 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:00
środa, 8 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
środa, 8 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
środa, 8 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:20
środa, 8 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:30
środa, 8 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:35
środa, 8 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:40
środa, 8 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:00
środa, 8 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
środa, 8 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
środa, 8 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
środa, 8 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
środa, 8 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 8 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 8 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 8 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
środa, 8 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 8 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wezyr (275)
jako Marian Paździoch
17:30
środa, 8 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
środa, 8 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
środa, 8 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Chłopi (6)
jako Marian Paździoch
23:00
środa, 8 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
środa, 8 lutego
Polsat 2 zdjęcie
3:30
noc śr./czw., 8 na 9 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Chłopi (6)
jako Marian Paździoch
5:30
noc śr./czw., 8 na 9 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
czwartek, 9 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
czwartek, 9 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:00
czwartek, 9 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
czwartek, 9 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
czwartek, 9 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:30
czwartek, 9 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:35
czwartek, 9 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:40
czwartek, 9 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:00
czwartek, 9 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
czwartek, 9 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
czwartek, 9 lutego
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Odlot (150)
jako Marian Paździoch
14:40
czwartek, 9 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
czwartek, 9 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Euro (276)
jako Marian Paździoch
15:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 9 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
czwartek, 9 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 9 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
czwartek, 9 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
czwartek, 9 lutego
Super Polsat zdjęcie
22:00
czwartek, 9 lutego
Antena HD zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
23:00
czwartek, 9 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
czwartek, 9 lutego
Polsat 2 zdjęcie
3:30
noc czw./pt., 9 na 10 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc czw./pt., 9 na 10 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 10 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 10 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 10 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
piątek, 10 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
piątek, 10 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:30
piątek, 10 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:40
piątek, 10 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:00
piątek, 10 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
piątek, 10 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
piątek, 10 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
piątek, 10 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
piątek, 10 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 10 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mamut (282)
jako Marian Paździoch
16:00
piątek, 10 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 10 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
piątek, 10 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 10 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 10 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 10 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 10 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
piątek, 10 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
piątek, 10 lutego
Super Polsat zdjęcie
20:00
piątek, 10 lutego
Stopklatka zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
0:35
noc pt./sob., 10 na 11 lutego
TVP Seriale zdjęcie
Psy 2. Ostatnia krew
jako maszynista
2:45
noc pt./sob., 10 na 11 lutego
TVP HD zdjęcie
Wielka majówka
jako ojciec Ryśka
3:30
noc pt./sob., 10 na 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc pt./sob., 10 na 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:00
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:30
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
14:00
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
15:30
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
sobota, 11 lutego
Polsat 2 zdjęcie
17:55
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
sobota, 11 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:35
sobota, 11 lutego
TVP Seriale
19:00
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
sobota, 11 lutego
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc sob./niedz., 11 na 12 lutego
Super Polsat zdjęcie
11:40
niedziela, 12 lutego
TVP Seriale
15:30
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Chłopi (6)
jako Marian Paździoch
16:30
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:05
niedziela, 12 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:25
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:35
niedziela, 12 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:55
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
niedziela, 12 lutego
Antena HD zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
18:15
niedziela, 12 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
18:25
niedziela, 12 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:50
niedziela, 12 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
niedziela, 12 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:25
niedziela, 12 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
niedziela, 12 lutego
Super Polsat zdjęcie
23:45
niedziela, 12 lutego
Polsat 2 zdjęcie
0:15
noc niedz./pon., 12 na 13 lutego
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc niedz./pon., 12 na 13 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 13 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:55
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:00
poniedziałek, 13 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
poniedziałek, 13 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:25
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:35
poniedziałek, 13 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:40
poniedziałek, 13 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:55
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Film zdjęcie
14:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
poniedziałek, 13 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
poniedziałek, 13 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
18:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
18:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
poniedziałek, 13 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
poniedziałek, 13 lutego
Super Polsat zdjęcie
23:00
poniedziałek, 13 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
poniedziałek, 13 lutego
Polsat 2 zdjęcie
1:25
noc pon./wt., 13 na 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
3:30
noc pon./wt., 13 na 14 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc pon./wt., 13 na 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 14 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:55
wtorek, 14 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:00
wtorek, 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (490)
jako Marian Paździoch
13:00
wtorek, 14 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
wtorek, 14 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:30
wtorek, 14 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:35
wtorek, 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:40
wtorek, 14 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:00
wtorek, 14 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
wtorek, 14 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
wtorek, 14 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
wtorek, 14 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
wtorek, 14 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 14 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 14 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bolak (299)
jako Marian Paździoch
16:30
wtorek, 14 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Barek (300)
jako Marian Paździoch
17:00
wtorek, 14 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 14 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 14 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 14 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bełkot (4)
jako Marian Paździoch
18:30
wtorek, 14 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
wtorek, 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
wtorek, 14 lutego
Super Polsat zdjęcie
23:00
wtorek, 14 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
wtorek, 14 lutego
Polsat 2 zdjęcie
1:30
noc wt./śr., 14 na 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
3:30
noc wt./śr., 14 na 15 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc wt./śr., 14 na 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
8:45
środa, 15 lutego
Kino Polska
Romans z intruzem
jako kapral Matula
10:30
środa, 15 lutego
Polsat Film zdjęcie
11:05
środa, 15 lutego
Polsat Film zdjęcie
12:30
środa, 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
12:30
środa, 15 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:50
środa, 15 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:00
środa, 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:00
środa, 15 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:20
środa, 15 lutego
Nowa TV zdjęcie
13:20
środa, 15 lutego
Polsat Film zdjęcie
13:30
środa, 15 lutego
Polsat 2 zdjęcie
13:35
środa, 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
13:40
środa, 15 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:00
środa, 15 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:20
środa, 15 lutego
Nowa TV zdjęcie
14:30
środa, 15 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:40
środa, 15 lutego
Nowa TV zdjęcie
15:00
środa, 15 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 15 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 15 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 15 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
środa, 15 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: UFO (307)
jako Marian Paździoch
17:30
środa, 15 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 15 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
środa, 15 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
środa, 15 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
środa, 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
19:30
środa, 15 lutego
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Marian Paździoch
23:00
środa, 15 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:30
środa, 15 lutego
Polsat 2 zdjęcie
1:30
noc śr./czw., 15 na 16 lutego
Super Polsat zdjęcie
3:30
noc śr./czw., 15 na 16 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
5:30
noc śr./czw., 15 na 16 lutego
Super Polsat zdjęcie