0-9
13 Ulica
A
ale kino+AMCAnimal PlanetATM RozrywkaAXNAXN BlackAXN SpinAXN White
B
BBC BritBBC EarthBBC FirstBBC LifestyleBoomerang
C
CANAL+ 1CANAL+ 4KCANAL+ DokumentCANAL+ FamilyCANAL+ FilmCANAL+ PremiumCANAL+ SerialeCANAL+ SportCANAL+ Sport 2CANAL+ Sport 3CANAL+ Sport 4Cartoon NetworkCBS EuropaCBS RealityCI PolsatCinemaxCinemax 2Comedy Central
D
Discovery ChannelDiscovery HistoriaDiscovery LifeDiscovery ScienceDisney ChannelDisney JuniorDisney XDDomo+DTX
E
Eleven Sports 1Eleven Sports 2Eleven Sports 3Eleven Sports 4Epic DramaEurosport 1Eurosport 2Extreme
F
Filmbox ActionFilmBox ArthouseFilmBox Extra HDFilmBox FamilyFilmBox Premium HDFokus TVFood NetworkFOXFOX Comedy
H
HBOHBO 2HBO 3HGTVHISTORYHISTORY 2
I
ID
K
Kino PolskaKino TVKuchnia+
L
Lifetime
M
Metro TVMezzoMiniMini+MTV Polska
N
Nat Geo PeopleNational Geo.Nat. Geo. WildNickelodeonNicktoonsNowa TVnSport+
P
Paramount ChannelPLANETE+Polonia 1PolsatPolsat 2Polsat CafePolsat Comedy C. E.Polsat DokuPolsat FilmPolsat GamesPolsat NewsPolsat PlayPolsat RodzinaPolsat SerialePolsat SportPolsat Sport ExtraPolsat Sport FightPolsat Sport NewsPolsat Sport Premium 1Polsat Sport Premium 2Polsat Viasat ExplorePolsat Viasat HistoryPolsat Viasat Nature
R
Romance TV
S
SCI FISportKlubStopklatkaSundance TVSuper PolsatSuperstacja
T
Tele 5TLCTNTTravelTTVTV 4TV 6TV PulsTV Puls 2TV RepublikaTV TrwamTVNTVN 7TVN FabułaTVN StyleTVN TurboTVN24TVN24 BiSTVP 1TVP 2TVP ABCTVP DokumentTVP HDTVP HistoriaTVP InfoTVP KulturaTVP Kultura 2TVP PoloniaTVP RozrywkaTVP SerialeTVP SportTVS
W
WP
Z
Zoom TV
Ryszard Kotys

Ryszard Kotys

Ryszard Kotys, właściwie Ryszard Kotas (ur. 20 marca 1932 w Mniowie) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

8:05
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:35
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
11:05
dziś, 21 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (210)
jako Marian Paździoch
11:45
dziś, 21 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (10)
jako Marian Paździoch
12:25
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
dziś, 21 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Marian Paździoch
14:00
dziś, 21 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
dziś, 21 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
dziś, 21 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
dziś, 21 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
dziś, 21 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
dziś, 21 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
dziś, 21 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Bolak (299)
jako Marian Paździoch
16:30
dziś, 21 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Marian Paździoch
18:00
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Marian Paździoch
18:30
dziś, 21 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Marian Paździoch
22:00
dziś, 21 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
dziś, 21 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
dziś, 21 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
23:40
dziś, 21 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc czw./pt., 21 na 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc czw./pt., 21 na 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:05
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:35
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
10:30
piątek, 22 stycznia
Stopklatka zdjęcie
Konsul
jako sekretarz PZPR
10:30
piątek, 22 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (211)
jako Marian Paździoch
10:30
piątek, 22 stycznia
Super Polsat zdjęcie
11:10
piątek, 22 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (212)
jako Marian Paździoch
11:45
piątek, 22 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (89)
jako Marian Paździoch
12:15
piątek, 22 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (11)
jako Marian Paździoch
12:30
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Marian Paździoch
13:00
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Marian Paździoch
13:30
piątek, 22 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 22 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 22 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
piątek, 22 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Barek (300)
jako Marian Paździoch
15:30
piątek, 22 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 22 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 22 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
piątek, 22 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 22 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 22 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
piątek, 22 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
piątek, 22 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
0:20
noc pt./sob., 22 na 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc pt./sob., 22 na 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Marian Paździoch
1:45
noc pt./sob., 22 na 23 stycznia
Kino Polska zdjęcie
16:00
sobota, 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:00
sobota, 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
sobota, 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
sobota, 23 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Marian Paździoch
22:10
sobota, 23 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:40
sobota, 23 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: UFO (307)
jako Marian Paździoch
14:15
niedziela, 24 stycznia
Kino Polska zdjęcie
Wesołych świąt
jako drwal
15:00
niedziela, 24 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 24 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 24 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 24 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Marian Paździoch
16:30
niedziela, 24 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
niedziela, 24 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Marian Paździoch
17:00
niedziela, 24 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:30
niedziela, 24 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
niedziela, 24 stycznia
TVP Kultura 2 zdjęcie
Droga: Musisz to wypić do dna (1/6)
jako kuzyn Jadwigi Sęk
18:00
niedziela, 24 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:05
niedziela, 24 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:35
niedziela, 24 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
0:50
noc niedz./pon., 24 na 25 stycznia
Stopklatka zdjęcie
Wodzirej
jako Kazik
8:05
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Marian Paździoch
8:35
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Marian Paździoch
10:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (213)
jako Marian Paździoch
11:05
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (3)
jako Marian Paździoch
11:35
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (54)
jako Marian Paździoch
12:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 25 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: UFO (307)
jako Marian Paździoch
16:30
poniedziałek, 25 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
poniedziałek, 25 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
poniedziałek, 25 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
23:40
poniedziałek, 25 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc pon./wt., 25 na 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc pon./wt., 25 na 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:05
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:35
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
9:05
wtorek, 26 stycznia
TVP Kultura zdjęcie
Handlarz cudów
jako kierownik domu opieki
9:40
wtorek, 26 stycznia
Kino Polska
Ostatni świadek
jako więzień próbujący ucieczki
10:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (214)
jako Marian Paździoch
11:15
wtorek, 26 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (215)
jako Marian Paździoch
12:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 26 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
wtorek, 26 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 26 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 26 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 26 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Marian Paździoch
18:00
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
wtorek, 26 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
wtorek, 26 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
wtorek, 26 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
wtorek, 26 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
23:40
wtorek, 26 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc wt./śr., 26 na 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc wt./śr., 26 na 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:05
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:35
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
10:30
środa, 27 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (216)
jako Marian Paździoch
11:10
środa, 27 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (217)
jako Marian Paździoch
11:45
środa, 27 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (12)
jako Marian Paździoch
12:30
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Marian Paździoch
13:00
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
środa, 27 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
środa, 27 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 27 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
środa, 27 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 27 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 27 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 27 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
środa, 27 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 27 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Marian Paździoch
18:30
środa, 27 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Marian Paździoch
22:00
środa, 27 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
środa, 27 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
środa, 27 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
23:40
środa, 27 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc śr./czw., 27 na 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc śr./czw., 27 na 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Marian Paździoch
8:05
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Marian Paździoch
8:35
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
10:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (218)
jako Marian Paździoch
11:05
czwartek, 28 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (219)
jako Marian Paździoch
11:40
czwartek, 28 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (13)
jako Marian Paździoch
12:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:40
czwartek, 28 stycznia
Kino Polska zdjęcie
Wesołych świąt
jako drwal
13:00
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Marian Paździoch
13:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 28 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
czwartek, 28 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 28 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 28 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 28 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 28 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
czwartek, 28 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
czwartek, 28 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
czwartek, 28 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
23:40
czwartek, 28 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc czw./pt., 28 na 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc czw./pt., 28 na 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:05
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:35
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Marian Paździoch
10:30
piątek, 29 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (220)
jako Marian Paździoch
10:30
piątek, 29 stycznia
Super Polsat zdjęcie
11:05
piątek, 29 stycznia
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (221)
jako Marian Paździoch
12:30
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
piątek, 29 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 29 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 29 stycznia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
piątek, 29 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 29 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 29 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
piątek, 29 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 29 stycznia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
piątek, 29 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Marian Paździoch
18:00
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 29 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
piątek, 29 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
piątek, 29 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
0:15
noc pt./sob., 29 na 30 stycznia
TVP Seriale zdjęcie
Psy 2. Ostatnia krew
jako maszynista
0:25
noc pt./sob., 29 na 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Marian Paździoch
0:55
noc pt./sob., 29 na 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:00
sobota, 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Marian Paździoch
17:30
sobota, 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Marian Paździoch
18:00
sobota, 30 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
sobota, 30 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
sobota, 30 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:00
niedziela, 31 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:30
niedziela, 31 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:35
niedziela, 31 stycznia
Polsat Seriale
16:00
niedziela, 31 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
niedziela, 31 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 31 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
niedziela, 31 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:00
niedziela, 31 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Marian Paździoch
17:30
niedziela, 31 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
niedziela, 31 stycznia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:10
niedziela, 31 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:40
niedziela, 31 stycznia
ATM Rozrywka zdjęcie
8:05
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
8:35
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
10:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (222)
jako Marian Paździoch
11:10
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (223)
jako Marian Paździoch
12:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Marian Paździoch
13:00
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (490)
jako Marian Paździoch
13:45
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (15)
jako Marian Paździoch
14:00
poniedziałek, 1 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat 2 zdjęcie
15:00
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 1 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 1 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Marian Paździoch
18:00
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 1 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
22:00
poniedziałek, 1 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
22:15
poniedziałek, 1 lutego
Super Polsat zdjęcie
22:30
poniedziałek, 1 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
poniedziałek, 1 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:40
poniedziałek, 1 lutego
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc pon./wt., 1 na 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc pon./wt., 1 na 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Marian Paździoch
8:05
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Marian Paździoch
8:35
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
12:30
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Marian Paździoch
13:00
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:15
wtorek, 2 lutego
Polsat Film zdjęcie
Świat według Kiepskich (90)
jako Marian Paździoch
13:30
wtorek, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
15:00
wtorek, 2 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 2 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 2 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
16:00
wtorek, 2 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
wtorek, 2 lutego
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
wtorek, 2 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
17:30
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Marian Paździoch
18:30
wtorek, 2 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Upiór (3)
jako Marian Paździoch
22:00
wtorek, 2 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
wtorek, 2 lutego
ATM Rozrywka zdjęcie
23:10
wtorek, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
23:40
wtorek, 2 lutego
Polsat 2 zdjęcie
0:25
noc wt./śr., 2 na 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
0:55
noc wt./śr., 2 na 3 lutego
Polsat Comedy C. E. zdjęcie