Ryszard Kotys

Ryszard Kotys

Ryszard Kotys (ur. jako Ryszard Kotas 20 marca 1932 w Mniowie) – polski aktor teatralny i filmowy oraz reżyser. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

4:05
noc wt./śr., 10 na 11 grudnia
Kino Polska zdjęcie
Szpital Przemienienia
jako pielęgniarz Józef
9:05
dziś, 11 grudnia
TVP Kultura zdjęcie
Handlarz cudów
jako kierownik domu opieki
13:30
dziś, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
dziś, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
dziś, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:45
dziś, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:20
dziś, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
dziś, 11 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (56)
jako Marian Paździoch
20:55
dziś, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:25
dziś, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
dziś, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
dziś, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
dziś, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
2:05
noc śr./czw., 11 na 12 grudnia
Kino Polska zdjęcie
Szpital Przemienienia
jako pielęgniarz Józef
4:30
noc śr./czw., 11 na 12 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
czwartek, 12 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:40
czwartek, 12 grudnia
TVP Kultura
Czy można się przysiąść?
jako straszny kelner
13:30
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:55
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:55
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
czwartek, 12 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (57)
jako Marian Paździoch
21:15
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Odlot (150)
jako Marian Paździoch
4:45
noc czw./pt., 12 na 13 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
piątek, 13 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Marian Paździoch
13:30
piątek, 13 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 13 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 13 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:50
piątek, 13 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
19:30
piątek, 13 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (58)
jako Marian Paździoch
21:15
piątek, 13 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
piątek, 13 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:30
noc pt./sob., 13 na 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:45
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:45
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
10:15
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
10:45
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Marian Paździoch
19:30
sobota, 14 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (59)
jako Marian Paździoch
22:00
sobota, 14 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
sobota, 14 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
1:50
noc sob./niedz., 14 na 15 grudnia
Kino Polska zdjęcie
Szpital Przemienienia
jako pielęgniarz Józef
2:55
noc sob./niedz., 14 na 15 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (11)
aktor
15:10
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:40
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:10
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:40
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:25
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
2:55
noc niedz./pon., 15 na 16 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (12)
aktor
8:00
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
19:30
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (60)
jako Marian Paździoch
20:30
poniedziałek, 16 grudnia
TVP Kultura zdjęcie
20:45
poniedziałek, 16 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:15
poniedziałek, 16 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:45
poniedziałek, 16 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
4:30
noc pon./wt., 16 na 17 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
wtorek, 17 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:40
wtorek, 17 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grubas (21)
jako Marian Paździoch
21:20
wtorek, 17 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
wtorek, 17 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
4:45
noc wt./śr., 17 na 18 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
środa, 18 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
19:30
środa, 18 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (62)
jako Marian Paździoch
21:05
środa, 18 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
środa, 18 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
4:45
noc śr./czw., 18 na 19 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Marian Paździoch
8:00
czwartek, 19 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
19:30
czwartek, 19 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (63)
jako Marian Paździoch
21:05
czwartek, 19 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
czwartek, 19 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
2:05
noc czw./pt., 19 na 20 grudnia
Stopklatka TV zdjęcie
4:45
noc czw./pt., 19 na 20 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
piątek, 20 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
piątek, 20 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 20 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 20 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
19:30
piątek, 20 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (23)
jako Marian Paździoch
21:05
piątek, 20 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
piątek, 20 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
2:55
noc pt./sob., 20 na 21 grudnia
Kino Polska zdjęcie
Déja vu
jako Coppola
4:30
noc pt./sob., 20 na 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:45
sobota, 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:45
sobota, 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
10:15
sobota, 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
10:45
sobota, 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
14:40
sobota, 21 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Lalka
jako licytant
19:30
sobota, 21 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (65)
jako Marian Paździoch
21:55
sobota, 21 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Wielki Szu
jako kanciarz we Wrocławiu
22:00
sobota, 21 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Marian Paździoch
22:30
sobota, 21 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
2:55
noc sob./niedz., 21 na 22 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (13)
aktor
15:05
niedziela, 22 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:35
niedziela, 22 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:05
niedziela, 22 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:35
niedziela, 22 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:55
niedziela, 22 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
niedziela, 22 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:40
niedziela, 22 grudnia
TVP Polonia zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
3:05
noc niedz./pon., 22 na 23 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Ekipa (14)
aktor
4:30
noc niedz./pon., 22 na 23 grudnia
TVP Polonia zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
8:00
poniedziałek, 23 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
poniedziałek, 23 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 23 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 23 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:05
poniedziałek, 23 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:10
poniedziałek, 23 grudnia
TVP Kultura zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
19:30
poniedziałek, 23 grudnia
Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich (245)
jako Marian Paździoch
21:00
poniedziałek, 23 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:20
poniedziałek, 23 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
poniedziałek, 23 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:00
poniedziałek, 23 grudnia
Super Polsat zdjęcie
22:30
poniedziałek, 23 grudnia
Super Polsat zdjęcie
22:50
poniedziałek, 23 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
1:30
noc pon./wt., 23 na 24 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:45
noc pon./wt., 23 na 24 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
wtorek, 24 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:10
wtorek, 24 grudnia
TVP Kultura zdjęcie
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
13:30
wtorek, 24 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:35
wtorek, 24 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
wtorek, 24 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:30
wtorek, 24 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:15
wtorek, 24 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
wtorek, 24 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
wtorek, 24 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:20
wtorek, 24 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
1:30
noc wt./śr., 24 na 25 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:25
noc wt./śr., 24 na 25 grudnia
Polsat Romans zdjęcie