x

Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich (1999–2022). 27 marca 2022, w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia została uhonorowana przez prezydenta Wrocławia za swoją pracę i osiągnięcia artystyczne i otrzymała Super Diament „za budowanie wesołego oblicza Wrocławia”. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

17:00
dziś, 29 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
dziś, 29 listopada
Nowa TV zdjęcie
17:30
dziś, 29 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
dziś, 29 listopada
Nowa TV zdjęcie
17:30
dziś, 29 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
dziś, 29 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
dziś, 29 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
dziś, 29 listopada
Super Polsat zdjęcie
19:30
dziś, 29 listopada
Super Polsat zdjęcie
23:00
dziś, 29 listopada
Polsat 2 zdjęcie
23:30
dziś, 29 listopada
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc śr./czw., 29 na 30 listopada
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
12:30
czwartek, 30 listopada
Super Polsat zdjęcie
12:30
czwartek, 30 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
czwartek, 30 listopada
Super Polsat zdjęcie
13:00
czwartek, 30 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
czwartek, 30 listopada
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 30 listopada
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 30 listopada
Polsat 2 zdjęcie
15:00
czwartek, 30 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
czwartek, 30 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 30 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
czwartek, 30 listopada
Nowa TV zdjęcie
16:30
czwartek, 30 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 30 listopada
Nowa TV zdjęcie
17:00
czwartek, 30 listopada
Nowa TV zdjęcie
17:00
czwartek, 30 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 30 listopada
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 30 listopada
Nowa TV zdjęcie
17:30
czwartek, 30 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
18:00
czwartek, 30 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 30 listopada
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
czwartek, 30 listopada
Super Polsat zdjęcie
19:30
czwartek, 30 listopada
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wróżba (587)
jako Helena Paździochowa
23:00
czwartek, 30 listopada
Polsat 2 zdjęcie
23:30
czwartek, 30 listopada
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc czw./pt., 30 listopada na 1 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
12:30
piątek, 1 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 1 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
piątek, 1 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 1 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
14:30
piątek, 1 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
15:00
piątek, 1 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 1 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 1 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 1 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
piątek, 1 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
16:30
piątek, 1 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
piątek, 1 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
17:00
piątek, 1 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
piątek, 1 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 1 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
piątek, 1 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 1 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
18:30
piątek, 1 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
piątek, 1 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
piątek, 1 grudnia
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc pt./sob., 1 na 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
11:30
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Helena Paździochowa
12:00
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Android (578)
jako Helena Paździochowa
13:05
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Telewizor (579)
jako Helena Paździochowa
13:35
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
14:05
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
15:30
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
sobota, 2 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
sobota, 2 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wróżba (587)
jako Helena Paździochowa
5:30
noc sob./niedz., 2 na 3 grudnia
Super Polsat zdjęcie
6:00
niedziela, 3 grudnia
Super Polsat zdjęcie
6:30
niedziela, 3 grudnia
Super Polsat zdjęcie
15:30
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
16:55
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
niedziela, 3 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
19:00
niedziela, 3 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 3 grudnia
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc niedz./pon., 3 na 4 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 4 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
13:00
poniedziałek, 4 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 4 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
poniedziałek, 4 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
poniedziałek, 4 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 4 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
18:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
18:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
poniedziałek, 4 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
poniedziałek, 4 grudnia
Super Polsat zdjęcie
20:00
poniedziałek, 4 grudnia
TVP Kultura 2 zdjęcie
Jańcio Wodnik
jako żona umarłaka
23:00
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
23:30
poniedziałek, 4 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
5:30
noc pon./wt., 4 na 5 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 5 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
wtorek, 5 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
13:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 5 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Helena Paździochowa
16:30
wtorek, 5 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
wtorek, 5 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Helena Paździochowa
17:30
wtorek, 5 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
wtorek, 5 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
wtorek, 5 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
23:00
wtorek, 5 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:30
wtorek, 5 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc wt./śr., 5 na 6 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
środa, 6 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
środa, 6 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
środa, 6 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
środa, 6 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
środa, 6 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
13:30
środa, 6 grudnia
Super Polsat zdjęcie
14:00
środa, 6 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 6 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
środa, 6 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
środa, 6 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 6 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
środa, 6 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
środa, 6 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
środa, 6 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
środa, 6 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
środa, 6 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 6 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
środa, 6 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
środa, 6 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
środa, 6 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
18:30
środa, 6 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
środa, 6 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
środa, 6 grudnia
Super Polsat zdjęcie
23:00
środa, 6 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:30
środa, 6 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc śr./czw., 6 na 7 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Eldorado (333)
jako Helena Paździochowa
12:30
czwartek, 7 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
czwartek, 7 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
15:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Trzystu (368)
jako Helena Paździochowa
15:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Helena Paździochowa
16:00
czwartek, 7 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
czwartek, 7 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
czwartek, 7 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 7 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
czwartek, 7 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
czwartek, 7 grudnia
Super Polsat zdjęcie
23:00
czwartek, 7 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:30
czwartek, 7 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
5:30
noc czw./pt., 7 na 8 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
piątek, 8 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
piątek, 8 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
13:30
piątek, 8 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
14:00
piątek, 8 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 8 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
piątek, 8 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
piątek, 8 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Helena Paździochowa
16:00
piątek, 8 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
piątek, 8 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
piątek, 8 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Helena Paździochowa
16:30
piątek, 8 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
piątek, 8 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Helena Paździochowa
17:00
piątek, 8 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
piątek, 8 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
piątek, 8 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
piątek, 8 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
piątek, 8 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
piątek, 8 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
piątek, 8 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
piątek, 8 grudnia
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc pt./sob., 8 na 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
11:30
sobota, 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:00
sobota, 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
sobota, 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
sobota, 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
15:30
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:00
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
sobota, 9 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
sobota, 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
sobota, 9 grudnia
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc sob./niedz., 9 na 10 grudnia
Super Polsat zdjęcie
6:00
niedziela, 10 grudnia
Super Polsat zdjęcie
6:30
niedziela, 10 grudnia
Super Polsat zdjęcie
15:30
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
16:00
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:30
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
16:55
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:25
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
17:55
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:25
niedziela, 10 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
niedziela, 10 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
niedziela, 10 grudnia
Super Polsat zdjęcie
5:30
noc niedz./pon., 10 na 11 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 11 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
poniedziałek, 11 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
poniedziałek, 11 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
poniedziałek, 11 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
poniedziałek, 11 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
poniedziałek, 11 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
18:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
18:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
19:00
poniedziałek, 11 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
19:30
poniedziałek, 11 grudnia
Super Polsat zdjęcie
23:00
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:30
poniedziałek, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
12:30
wtorek, 12 grudnia
Super Polsat zdjęcie
12:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:00
wtorek, 12 grudnia
Super Polsat zdjęcie
13:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
13:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
15:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
15:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:00
wtorek, 12 grudnia
Nowa TV zdjęcie
16:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
16:30
wtorek, 12 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:00
wtorek, 12 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat Seriale zdjęcie
17:30
wtorek, 12 grudnia
Nowa TV zdjęcie
17:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
18:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat Comedy C. E. zdjęcie
19:00
wtorek, 12 grudnia
Super Polsat zdjęcie
19:30
wtorek, 12 grudnia
Super Polsat zdjęcie
23:00
wtorek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
23:30
wtorek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie