Renata Pałys

Renata Pałys-Wilkowska (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna i filmowa. Zyskała popularność jako odtwórca roli Heleny Paździoch w serialu telewizyjnym Świat według Kiepskich. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

22:40
wczoraj, 7 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:40
dziś, 8 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:10
dziś, 8 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:40
dziś, 8 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Kalendarz (313)
jako Helena Paździochowa
22:20
dziś, 8 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Syn Nilu (318)
jako Helena Paździochowa
22:55
dziś, 8 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
8:00
poniedziałek, 9 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
poniedziałek, 9 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 9 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 9 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:15
poniedziałek, 9 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
poniedziałek, 9 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:25
noc pon./wt., 9 na 10 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
wtorek, 10 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
wtorek, 10 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 10 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 10 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:15
wtorek, 10 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
wtorek, 10 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Urodziny (323)
jako Helena Paździochowa
4:25
noc wt./śr., 10 na 11 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
środa, 11 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
środa, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
środa, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 11 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:25
środa, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
21:50
środa, 11 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
4:30
noc śr./czw., 11 na 12 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
czwartek, 12 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 12 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:15
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
czwartek, 12 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:45
noc czw./pt., 12 na 13 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
piątek, 13 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Helena Paździoch
13:30
piątek, 13 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 13 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 13 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:15
piątek, 13 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
piątek, 13 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:30
noc pt./sob., 13 na 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:45
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:15
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:45
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
10:15
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
10:45
sobota, 14 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Helena Paździoch
22:00
sobota, 14 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:30
sobota, 14 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
15:10
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
16:10
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
16:40
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:25
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
22:50
niedziela, 15 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Eldorado (333)
jako Helena Paździochowa
8:00
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
poniedziałek, 16 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:15
poniedziałek, 16 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:45
poniedziałek, 16 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:30
noc pon./wt., 16 na 17 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
wtorek, 17 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
wtorek, 17 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:20
wtorek, 17 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:50
wtorek, 17 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:45
noc wt./śr., 17 na 18 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
środa, 18 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
środa, 18 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:05
środa, 18 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
środa, 18 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:45
noc śr./czw., 18 na 19 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Helena Paździoch
8:00
czwartek, 19 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
13:30
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
czwartek, 19 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
16:05
czwartek, 19 grudnia
TVP Kultura zdjęcie
Jańcio Wodnik
jako żona umarłaka
21:05
czwartek, 19 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
czwartek, 19 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
4:45
noc czw./pt., 19 na 20 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
8:00
piątek, 20 grudnia
Polsat Romans zdjęcie
9:05
piątek, 20 grudnia
TVP Kultura zdjęcie
Jańcio Wodnik
jako żona umarłaka
13:30
piątek, 20 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:00
piątek, 20 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
14:30
piątek, 20 grudnia
Polsat 2 zdjęcie
21:05
piątek, 20 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
21:35
piątek, 20 grudnia
ATM Rozrywka zdjęcie
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
4:30
noc pt./sob., 20 na 21 grudnia
Polsat Romans zdjęcie