Ogólnotematyczne

zdjęcie
13:45serial obyczajowy
15:55telenowela
od 11:55serial obyczajowy
zdjęcie
13:05serial obyczajowy
15:00serial komediowy
12:00serial paradokumentalny
zdjęcie
13:00serial paradokumentalny
14:00serial obyczajowy
14:45serial paradokumentalny
12:00serial paradokumentalny
13:00serial paradokumentalny
13:30serial paradokumentalny
15:30serial paradokumentalny
od 11:55serial paradokumentalny
12:55serial fabularno-dokumentalny
13:55serial fabularno-dokumentalny
14:55serial paradokumentalny
15:55serial fantasy
zdjęcie
12:00serial kryminalny
13:00serial fabularny
15:00serial fabularny
12:55serial komediowy
14:15serial sensacyjny
15:15serial fantasy
13:10serial obyczajowy
15:55telenowela historyczna

Filmowe

12:05serial kryminalny
13:00serial kryminalny
14:00serial kryminalno-komediowy
15:00serial sensacyjny
14:45serial obyczajowy
15:35serial obyczajowy
zdjęcie
14:10serial obyczajowy
zdjęcie
13:20serial kostiumowy
14:10serial komediowy
od 10:45serial dokumentalny
12:40serial komediowy
13:00serial komediowy
13:30serial komediowy