Spór o historię: Władysław Gomułka

Spór o historię: Władysław Gomułka

debata Polska 2011   od 12 lat
W skrócie:Próba wyjaśnienia fenomenu Władysława Gomułki, który otrzymał duży kredyt zaufania ze strony narodu. Twórcy programu dociekają, kim był - ofiarą stalinowskich represji czy aparatczykiem w niełasce.

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Autorytety w dziedzinie historii prezentują swoje opinie na temat różnych wydarzeń historycznych. W programie prowadzonym przez Macieja Zakrockiego dyskutują m.in.: prof. Maria Bogucka, prof. Janusz Tazbir, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Ajnenkiel, prof. Adam Dobroński, prof. Janusz Odziemkowski, prof. Wojciech Materski oraz prof. Wojciech Roszkowski.

Próba wyjaśnienia fenomenu Władysława Gomułki, człowieka, który pomimo tego, iż zaraz po wojnie stał na czele PPR oraz był współodpowiedzialny za brutalne rozprawienie się z opozycją zbrojną i polityczną, otrzymał tak duży kredyt zaufania ze strony narodu polskiego. Twórcy programu odkrywają prawdziwą twarz Gomułki i starają się ustalić kim tak naprawdę był, ofiarą stalinowskich represji czy może aparatczykiem w niełasce.

Zobacz także