Portret przeszłości 1920 (1/2)

FILM DOKUMENTALNY Polska 2020   od 12 lat

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Obraz przedstawia odnalezione po latach archiwalia dokumentujące przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Materiały zostały odkryte dzięki staraniom małżeństwa historyków filmu, profesorów Małgorzaty i Marka Hendrykowskich, w zbiorach Londyńskiego i Paryskiego Archiwum Wojennego, British Pathe, Gaumont, Amsterdamskim Eye oraz kinotekach w Belgradzie, Budapeszcie, Bukareszcie i Berlinie. Obok relacji naocznych świadków to nagrania filmowe pozostają najcenniejszym zapisem przeszłości. Dotyczą one lat 1914-1924 i pokazują genezę, przebieg i skutki konfliktu zbrojnego, w którym brało udział młode państwo polskie.

W pierwszej części obrazu omówione zostaną okoliczności wybuchu konfliktu polsko-bolszewickiego, a także jego przebieg.