Karol Leszczyński

Karol Leszczyński (ur. 4 listopada 1899 w Warszawie, zm. 7 listopada 1966 w Warszawie) – aktor. Był synem Michała i Marianny Leszczyńskich i mężem Teodozji z Adamskich. W ukończył szkołę handlową w War­szawie i podjął pracę buchaltera. Równocześnie zo­stał słuchaczem Kursów Wokalno-Dramatycznych H. J. Hryniewieckiej. Od 1927 występował w teatrach w Warszawie, Lublinie, Łucku, Łodzi i Gdańsku. Wojna zastała go w Bydgoszczy gdzie wkrótce po wybuchu wojny został aresztowany przez gestapo i uwięziony. Po ucieczce z transportu przedostał się do Warszawy, gdzie pracował do powstania. Wywieziony do obozu pracy w Niemczech, powrócił po wojnie do Bydgoszczy, do Teatru Polskiego. W latach 1946–1956 występował w Łodzi, Warszawie i gościnnie w Gdyni. Od 1957 do końca życia był aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Wystąpił w kilku filmach i w Teatrze Telewizji. Wikipedia

Karol Leszczyński w programie TV

Nie znaleziono w aktualnym programie TV :(