Spór o historię: Dlaczego 11 listopada?

debata Polska   od 12 lat
W skrócie:11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. Święto było obchodzone już od 1919 roku jednak dopiero w 1937 roku oficjalnie stało się świętem Niepodległości.

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Autorytety w dziedzinie historii prezentują swoje opinie na temat różnych wydarzeń historycznych. W programie prowadzonym przez Macieja Zakrockiego dyskutują m.in.: prof. Maria Bogucka, prof. Janusz Tazbir, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Ajnenkiel, prof. Adam Dobroński, prof. Janusz Odziemkowski, prof. Wojciech Materski oraz prof. Wojciech Roszkowski.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska nareszcie odzyskała wolność. Święto było obchodzone już od 1919 roku jednak dopiero w 1937 roku oficjalnie stało się świętem Niepodległości. Tego samego dnia w Compiegne został podpisany rozejm kończący Wielką Wojnę. Odzyskanie suwerenności nie było jednak aktem jednorazowym, a władza zaborców słabła stopniowo. Dużą rolę w tym procesie odegrała Rada Regencyjna, która już 7 października 1918 roku ogłosiła orędzie do narodu polskiego zapowiadające nadchodzące zmiany. 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski, który przejął władzę zwierzchnią w Polsce i rozpoczął tworzenie struktur niepodległego państwa.

Zobacz także