Spór o historię: Władcy polscy: Bolesław Chrobry

Spór o historię: Władcy polscy: Bolesław Chrobry

debata Polska 2016   od 12 lat
W skrócie:Syn Mieszka I na koronacje musiał czekać ponad 30 lat. W tym czasie umocnił pozycję Polski w Europie. W trakcie swojego panowania Chrobry brał udział w licznych wojnach. Odzyskał Grody Czerwieńskie.

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Autorytety w dziedzinie historii prezentują swoje opinie na temat różnych wydarzeń historycznych. W programie prowadzonym przez Macieja Zakrockiego dyskutują m.in.: prof. Maria Bogucka, prof. Janusz Tazbir, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Ajnenkiel, prof. Adam Dobroński, prof. Janusz Odziemkowski, prof. Wojciech Materski oraz prof. Wojciech Roszkowski.

Bolesław Chrobry, syn Mieszka I, pomimo iż nie był wyznaczony do objęcia władzy, przejął ją, przepędzając macochę i przyrodnich braci. Pierwszy król Polski, który na koronacje musiał czekać ponad trzydzieści lat. W tym czasie umocnił pozycję Polski w Europie. Bił własna monetę. Udzielił pomocy wygnanemu z Czech biskupowi Wojciechowi i poparł jego wyprawę misyjną na Prusy. Po jego śmierci, Bolesław wykupił jego ciało i pochował je w Gnieźnie, co wzmocniło pozycję polskiego władcy i Kościoła w Europie. Dodatkowo umocnił ją zjazd gnieźnieński w 1000 roku i powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz podlegających mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. W trakcie swojego panowania Chrobry brał udział w licznych, długoletnich wojnach, chociażby z Niemcami. W trakcie wyprawy na Ruś wkroczył do Kijowa. Odzyskał Grody Czerwieńskie. Zmarł 1025 roku zaraz po koronacji.

Zobacz także