Spór o historię: Władcy polscy: Aleksander Jagiellończyk

debata Polska 2017   od 12 lat
W skrócie:Aleksander Jagiellończyk objął tron Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1492 roku, zaraz po śmierci swojego ojca Kazimierza. Początek jego panowania upłynął na problemach z rosnącą w siłę Moskwą.

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Autorytety w dziedzinie historii prezentują swoje opinie na temat różnych wydarzeń historycznych. W programie prowadzonym przez Macieja Zakrockiego dyskutują m.in.: prof. Maria Bogucka, prof. Janusz Tazbir, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Ajnenkiel, prof. Adam Dobroński, prof. Janusz Odziemkowski, prof. Wojciech Materski oraz prof. Wojciech Roszkowski.

Aleksander Jagiellończyk objął tron Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1492 roku, zaraz po śmierci swojego ojca Kazimierza. Początek jego panowania upłynął na problemach z rosnącą w siłę Moskwą. W 1501 roku, po śmierci brata Jana I Olbrachta, został koronowany na króla Polski. Koronę otrzymał dzięki obietnicy daleko idących ustępstw wobec możnowładców. Wyrazem tego był przywilej mielnicki, ograniczający władzę królewską na rzecz senatu. Ustanowione prawo wywołało niezadowolenie szlachty. W 1505 roku na sejmie radomskim została uchwalona konstytucja Nihil Novi - nic o nas bez nas. Szlachecka izba poselska otrzymała przewagę nad senatem. Rok później zatwierdzono Status Łaskiego stanowiący kodyfikację praw. Aleksander Jagiellończyk zmarł 19 sierpnia 1506 roku w Wilnie, gdzie zostało złożone jego ciało.

Zobacz także