Spór o historię: Wielka wędrówka ludów

Spór o historię: Wielka wędrówka ludów

debata Polska 2015   od 12 lat
W skrócie:Tematem odcinka będą wielkie wędrówki ludów, ich przyczyny oraz wpływ na ówczesny wygląd świata. Osłabiony wewnętrznie Rzym nękany był przez kolejne najazdy barbarzyńców, głównie plemion germańskich.

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Autorytety w dziedzinie historii prezentują swoje opinie na temat różnych wydarzeń historycznych. W programie prowadzonym przez Macieja Zakrockiego dyskutują m.in.: prof. Maria Bogucka, prof. Janusz Tazbir, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Ajnenkiel, prof. Adam Dobroński, prof. Janusz Odziemkowski, prof. Wojciech Materski oraz prof. Wojciech Roszkowski.

Tematem odcinak będą wielkie wędrówki ludów, ich przyczyny oraz wpływ na ówczesny wygląd świata. Osłabiony wewnętrznie Rzym nękany był przez kolejne najazdy barbarzyńców, głównie plemion germańskich. Ataki nasiliły się, kiedy w 375 roku nad Dunaj przybyli Hunowie. W Europie rozpoczęła się trwająca do VI wieku wędrówka ludów. Jednak nie był to jedyny taki przypadek w dziejach ludzkości. Wcześniej dochodziło do wędrówek ludów Azji środkowej, ludów Międzymorza i Celtów, później Słowian, Normanów, Mongołów i ludów tureckich. Od XVI do XIX wieku trwały migracje ludów afrykańskich.

Zobacz także