Reformacja (2-ost.)

(Reformation)

DRAMAT HISTORYCZNY Niemcy 2017   od 16 lat
Występują:Maximilian Brückner, Jan Krauter, Johannes Klaußner, Joachim Król
Reżyseria:Uwe Janson
W skrócie:Filmowy portret charyzmatycznego szesnastowiecznego myśliciela. 31 października 1517 roku Marcin Luter w Wittenberdze ogłosił swoje słynne tezy dotyczące wiary i Kościoła, który chciał zreformować.

Oglądaj w telewizji

Data Godzina Stacja
nie znaleziono żadnej emisji

Opis

Marcin Luter (Maximilian Brückner) dorastał na niemieckiej wsi. 17 lipca 1505 roku wstąpił on do zakonu augustianów, gdzie zaczął studiować Pismo Święte. Już jak młody duchowny dostrzegał w Kościele katolickim pewne nieprawidłowości, jednak powód do pierwszego otwartego sporu z tą instytucją dało mu istnienie tzw. "odpustów". W głowie Lutra zbierało się coraz więcej zastrzeżeń do działania Stolicy Piotrowej. W końcu, 31 października 1517 roku, ksiądz umieścił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze spisanych przez siebie 95 tez dotyczących wiary i Kościoła. Wierzył, że ogłaszając swoje postulaty, zyska szansę na zreformowanie całego systemu stworzonego przez katolików. Jego doktryna teologiczna opierała się na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko Chrystus, wiara i łaska. Filmowy portret tego charyzmatycznego szesnastowiecznego myśliciela wyreżyserował Uwe Janson, zdobywca Nagrody Młodych na MFF w Locarno. Produkcja stanowi swoiste podsumowanie obchodów 500-lecia opublikowania w Wittenberdze słynnych 95 tez.

Występują (pokaż wszystkich)

Twórcy (pokaż wszystkich)